iesvoltrera@xtec.cat | (34) 93 770 3211

  • Home

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2020-21

Document aprovat pel Consell Escolar Extraordinari celebrat el 8 de setembre

 

PLA D'ORGANITZACIÓ PER AL CURS 2020-21 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19

(inclòs a la Programació General Anual)

 

TEXT